ایمان و تجربه‌های سوگناک زندگی‌

بدست • ۱ بهمن ۱۳۹۶ • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۱۱۶۰. ما آدمیان هر روز در اشکال و سطوح مختلف، درد و رنج را تجربه می‌کنیم (بیماری، مرگ عزیزان، جنگ، افسردگی و غیره). از همین رو بسیاری از حکیمان معتقدند که زندگی‌ سرشتی سوگناک دارد. همه ادیان جهانی‌ و طریقت‌های معنوی به نحوی این ارزیابی را تایید میکنند. برای مثال، آئین بودا بر چهار اصل و حقیقت استوار است. حقیقت اول که زیربنا و شالوده سه‌ حقیت دیگر می‌‌باشد این است: “زندگی درد و رنج است”. و در قرآن کریم آمده است که “به راستی‌ انسان را در درد و رنج آفریدیم”. و اما درد و رنج نه تنها بر روح و جسم آدمی، بلکه بر ایمان آدمی به خداوند هم تاثیر میگذارد. درد و رنجهای زندگی‌ هم میتوانند ایمان آدمی را سست و نابود کنند، و هم آنرا تقویت و استوار کنند. در این برنامه، تاثیر‌گذاری درد و رنج بر رابطه انسان با خداوند را بررسی می‌‌کنیم.

https://

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.