زندگی در آینه مرگ

بدست • 17 ژانویه 2024 • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۱۹۶۵. مولانا به صفتِ عاشقِ زندگی‌ شُهره آفاق است، همانطور که اریک فروم می‌‌گوید: “مولانا یکی‌ از دوستدارانِ بزرگِ زندگی‌ است. این عشق به زندگی‌ در بیتِ بیتِ سروده‌های او، و تک تکِ اعمالِ او جاری است.” این مولانای عاشقِ زندگی‌، البته مرگ اندیش هم بود. “مرگ اندیشی‌” برساخته خود مولانا است، آنجا که از زبانِ قوم سبا به پیامبران می‌‌گوید: “طوطیِ نُقلِ شِکَر بودیم ما مرغِ مرگ اندیش گشتیم از شما”. مرگ اندیشی‌ معادلاتِ زندگی‌ را متحول می‌کند، و آدمی را وادار می‌‌کند به زندگی‌ جورِ دیگری نگاه کند؛ یا به تعبیر دقیقتر، به زندگی در آینه مرگ بنگرد. در این برنامه به شرح دیدگاه مولانا و شمس تبریز در این زمینه می‌‌پردازیم.

 

https://

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.