پندهای سودمند برای رشدِ معنوی

بدست • 14 نوامبر 2023 • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۱۹۶۳. یکی‌ از وظایفِ آموزگارانِ معنوی، پند و اَندرز است: حکمت‌هایی که بکارِ یک زندگی‌ سالم و اخلاقی می‌‌آیند. در این برنامه، به شرحِ چند اَندرز معنوی از امام علی‌ می‌‌پردازیم: ۱) سبکبار باشید تا به وصال برسید. ۲) در فراز و نشیب‌های روزگار، گوهرِ آدمیان شناخته میشود. ۳) مردم دشمن چیزی هستند که نمی‌‌دانند. ۴) بزرگترین عیب آن است که چیزی را در فردِ دیگری عیب بشماری، که در خودت مانندِ آن را داری. ۵) پاکدامنی زیورِ فقر است، و شُکر زیورِ ثروت.

https://

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.