حافظ و رندى: باز‌خوانی داستان قرآنی آفرینش آدم

بدست • 30 سپتامبر 2013 • دسته: سخنرانى‌ها٬ عرفان

حافظ را ما بیشتر به وصف شاعری می‌‌شناسیم. اما او یک عارف و اندیشمند هم بود. همچون هر اندیشمندی، حافظ هم منابع فکری داشته است، و بدون تردید یکی‌ از مهمترین منابع فکری او، قرآن کریم است. یکی‌ از موضوعات قرآنی که حافظ در تمام عمر بدان می‌‌اندیشیده و بر سمت و سوی فکریش تاثیر فراوان گذاشته، داستان آفرنیش آدم است. چرا این داستان در اندیشه حافظ پر‌رنگ است؟ چون از دل‌ این داستان، او مفهوم “انسان کامل” را بیرون می‌‌کشد. نامی‌ که حافظ بر انسان کامل می‌‌گذارد، “رند” است. رند انسانی‌ است که بر وفق الگوی آدم زندگی‌ می‌کند. در این سخنرانی، به تشریح فراز‌های عمده داستان قرآنی آفرینش آدم و خوانش عرفانی حافظ از آن می‌‌پردازیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.