ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ (۲)

بدست • 18 اکتبر 2018 • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۴۷۲. غالب دینداران “ایمان” را با اعتقاد راسخ به باورهای متافیزیکی (همچون خداوند، فرشتگان، و حیات پس از مرگ) یکی‌ میگیرند. اما بنابر آیات قرآن کریم، فردی ممکن است به وجود خداواند باور داشته باشد، و خداوند را خالق هستی‌ بداند، ولی‌ در عین حال “ایمان” نداشتهٔ باشد. چرا که ایمان یک رابطه مستقیم، عمیق و صمیمی‌ با خداوند است که همه وجود انسان را در بر می‌گیرد: قلب او، ذهن و فاهمه او، گفتار و رفتار او. ایمان، پر شدن ذهن آدمی از یک سلسله دانشها و معارف نیست، بلکه پر شدن دل‌ آدمی است از عشق و محبت خداوند. در این برنامه به بررسی جوهر و گوهر ایمان در نگاه قرآن کریم می‌‌پردازیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.