ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ (۱)

بدست • 30 سپتامبر 2018 • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۴۷۱. “ایمان” یکی‌ از اساسی‌ترین و محوری‌ترین مفاهیم در دین است. در همه ادیان، تقرب و نزدیکی‌ به خداوند و رستگاری و سعادت اخروی همگی‌ در گرو داشتن “ایمان” است. فرد دیندار باید بکوشد که “ایمان” خود را غنا ببخشد، و آنرا قویتر و عمیقتر کند. در این برنامه به بررسی معنای لغوی واژه “ایمان” و کاربرد آن در قرآن کریم می‌‌پردازیم. قرآن کریم “ایمان” را چگونه معرفی‌ می‌کند؟ “ایمان” به چیزی قائم است؟ “ایمان” به چه نحوی بر رفتار انسان تاثیر میگذارد؟

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.