عارفان و مسئله وجود خداوند

بدست • ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۴۸۰. عارفان (بر خلاف فیسوفان) از راه دلیل عقلی و استدلال منطقی (قیاس) برای کشف خداوند نرفته اند، چرا که خداوند اصلا “دلیل بردار” نیست. برای اینکه امری دلیل بردار باشد، ابتداأً عقل باید بتواند آنرا بطور کامل در خودش هضم کند و جای بدهد، تا سپس بتواند “دلیل پردازی” کند. در حالیکه خداوند همچون نهنگی هست که نمی‌‌توان او را در تور بالنسبه کوچک فاهمه آدمی جای داد. به عبارت دیگر، برهان عقلی و استلال منطقی ابزار مناسبی برای شناخت و کشف خداوند نیست. در این برنامه به بررسی راه پیشنهادی عارفان برای شناخت و کشف خداوند می‌‌پردازیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.