اثبات وجود خداوند

بدست • ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۴۷۹. یکی‌ از پرسش‌های مهم که از دیرباز فیلسوفان و دانشمندان (و همینطور توده‌های مردم) داشته‌اند این است که آیا وجود خداوند قابل “اثبات” است؟ چه دلایل متقن و خدشه ناپذیری داریم که خداوند وجود حقیقی، عینی و خارجی‌ دارد، و زاییده توهم و تخیل انسانها نیست؟ “اثبات” یعنی‌ ثابت کردن حقانیت یک امر یا موضوع از طریق قراین و مدارک مستقل، بگونه‌ای که هر انسان خردمندی (فارغ از فرهنگ، کیش و آیین) بتواند آنرا بپذیرد. دسته کم دو نوع قرینه برای ثابت کردن یک موضوع میتواند آورد: ۱) دلیل منطقی‌ ۲) دلیل علمی‌. فیلسوفان و دانشمندان علوم تجربی ادله گوناگونی بر له و علیه اثبات وجود خداوند آورده‌اند. در این برنامه به کاوش پیرامون مسئله وجود خداوند میپردازیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.