بحران اخلاقی‌ در ایران امروز

بدست • ۲ دی ۱۳۹۶ • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۸۶۵. این برنامه گفتگویی است پیرامون بحران اخلاقی گسترده ای‌ که جامعه امروز ایران را در بر گرفته است. چه عواملی این بحران اخلاقی را ایجاد کرده‌اند؟ چرا علیرغم اینکه اخلاق یکی‌ از ارکان دین ماست، جامعه دینی ما آنچنانکه انتظار میرود پای بند به اخلاق نیست؟ چرا دین ما نتوانسته است یک جامعه اخلاقی‌ بسازد؟ چگونه میتوان از این بحران عبور کرد؟

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.