رندی در مکتب حافظ (۳)

بدست • 12 می 2018 • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۵۶۵ (این برنامه بخش چهارم مبحث حافظ شناسی‌ است).
“رند” و “رندی” از کلیدی‌ترین مفاهیم در انسان شناسی عرفانی حافظ هستند. حافظ این واژه‌ها را ابداع نکرد، و قبل از او این واژه ها در ادبیات صوفیانه فارسی‌ مورد استفاده بودند، اما یک بار معنایی منفی‌ داشتند و به یک انسان نابه هنجار اطلاق میشدند. اما این واژه‌ها بتدریج دچار دگر دیسی شدند و بار معنایی مثبتی پیدا کردند. سرانجام در شعر حافظ، “رند” بصورت نماد انسان کامل درآمد. در این برنامه به بررسی اوصاف رندی می‌‌پردازیم. رند – بعنوان انسان کامل که بر وفق الگوی آدم زندگی‌ می‌کند- چه ویژگی هایی دارد؟

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.