رندی در مکتب حافظ (۱)

بدست • 29 مارس 2018 • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۵۶۳ (این برنامه بخش دوم مبحث حافظ شناسی‌ است). آنطور که حافظ در اشعارش به روشنی می‌‌گوید، یکی‌ از مهمترین دستاورد‌های فکری او “رندی” است:
همیشه پیشه من عاشقی و رندی بود دگر بکوشم و مشغول کار خود باشم.
“رند” آنگونه که حافظ استفاده می‌کند مشابهتی با معنای امروزی آن یعنی‌ “زیرکی و حیله گری” ندارد، بلکه به معنای کمال است. “رند” سمبل و نماد انسان کامل است. “رند” کسی‌ است که بر وفق الگوی “آدم” زندگی‌ می‌کند، که قرآن کریم به عنوان پدر نوع بشر معرفی‌ شده است. در این برنامه به بررسی‌ نکات لطیف و ظریفی‌ که حافظ در داستان قرآنی آفرینش آدم دیده است، می‌‌پردازیم. از خلال این داستان است که حافظ ویژگی‌‌های “رند” (یا انسان کامل) را استخراج می‌کند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.