حافظ و قرآن

بدست • 17 مارس 2018 • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۵۶۲ (این برنامه بخش اوّل مبحث حافظ شناسی‌ است).
شمس الدین محمد حافظ شیرازی بزرگترین غزل سرای تاریخ شعر فارسی‌ است. هرچند ما غالباً حافظ را به وصف شاعری می‌‌شناسیم، اما او یک اندیشمند ژرف نگر است. دیوان شعر او حاوی اندیشه‌های بلند عرفانی، فلسفی‌، متافیزیکی و نقد فرهنگی‌ است. همانند هر اندیشمندی، حافظ هم منابع فکری داشته است. از مکاتبی بهره فکری برده، کتابهای فراوانی خوانده که بر جهت گیری فکری او تاثیر گذار بوده‌اند. بدون تردید، قرآن کریم یکی‌ از منابع فکری مهم حافظ است. او نه تنها قرآن کریم را به خوبی‌ می‌‌دانسته، بلکه در برخی‌ علوم قرآنی مهارت بالأیی داشته است. شاید بتوان گفت که به استثنای مولانا و ناصر خسرو، هیچیک از شاعران ما به اندازه حافظ با قرآن کریم انس و آشنایی نداشته اند. در این برنامه به تاثیرات قرآن کریم بر شعر حافظ می‌‌پردازیم، و اشارات صریحی که او در اشعارش به قرآن کریم دارد را بررسی می‌‌کنیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.