توحید و آزادی

بدست • 3 نوامبر 2016 • دسته: دين شناسى٬ پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۶۷۵ (این برنامه بخش دوم مبحث توحید و شرک است). توحید و شرک دو نوع جهان بینی‌ هستند که روابط بیرونی فرد با محیط پیرامونش را تحت تاثیر قرار میدهد. به عبارت دیگر، توحید و شرک پنجره هایی هستند که از خلال آنها، انسان جهان بیرونی را می‌بیند و میفهمد. از همین رو، ایندو بازتاب ویژه خود را در رفتار، خلق و خو، و مناسبات انسان خواهند داشت. در این برنامه به پیامدهای رفتاری توحید و شرک از نگاه قران کریم می‌‌پردازیم، که توحید را مرام آزادی و شرک را مرام سلطه گری معرفی‌ می‌‌کند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.