امامت در ترازو

بدست • 10 سپتامبر 2018 • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۱۴۶۰. در برنامه “تئوری‌های امامت در شیعه” به تشریح تحول دیدگاه شیعیان درباره اصل امامت پرداختیم. در ابتدا شیعیان یک تلقی بشری از امامت داشتند، و بسیاری از آنان امامان اهل بیت را “دانشمندان پارسا” می‌‌دانستند. اما رفته رفته تلقی دیگری شکل گرفت که امامان را فوق بشر و تافته جدا بافته می‌‌پنداشت، و متعقد بود که پس از رحلت رسول اکرم خداوند امر دین را به امامان تفویض کرده است. از همین رو امامت عملا ادامه نبوت است، و امامان معصوم منبع مستقلی در قانون‌گذاری دینی محسوب می‌‌شوند. از قرن پنجم هجری بدین سو در جامعه شیعه، این تلقی فرا‌بشری دست بالا را پیدا کرد و به صورت دکترین رسمی‌ شیعه درباره امامت در آمد. در این برنامه به نقد تلقی فرا‌بشری از امامان می‌‌پردازیم، و ۴ مشکل عمده آن را بررسی می‌‌کنیم، که روی هم رفته پذیرش این تئوری را برای کسانی که قرآن کریم و عقل را حجت می‌‌شمارند، دشوار می‌‌کند.

https://

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.