قرآن چگونه خداوند را معرفی‌ می‌‌کند؟

بدست • 10 می 2016 • دسته: دين شناسى٬ سخنرانى‌ها

“خداوند” کانونی‌ترین مفهوم در قرآن کریم است، بطوری که کلیه واژگان کلیدی دیگر، همچون ایمان و تقوا، با عطف به آن معنا پیدا میکنند. مهمترین اصل در خدا‌شناسی‌ قرآنی این است که در قرآن، خداوند در نسبت با انسان شناخته و معرفی‌ میشود. در قرآن دو تصور عمده از خداوند وجود دارد: تصور تشبیهی (خدای انسان‌وار)، و تصور تنزیهی (خدای بی‌ صورت که مثل هیچ چیز نیست). در این سخنرانی به بررسی این دو تصور از خداوند در قرآن کریم، و مخاطرات “خدای انسان‌وار” می‌پردازیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.