خدا را چگونه تصور می‌کنیم؟

بدست • 12 مارس 2016 • دسته: دين شناسى٬ پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۱۱۷۱. انسانها از بدو پیدایش همواره دلمشغول “خداوند” (به مثابه نیرویی برتر و متعالی‌تر از طبیعت) بوده‌اند، همانگونه که نقاشی‌های بر جامانده از انسانهای اولیه به وضوح نشان میدهد. البته به موازات تکامل فکری و اجتماعی بشر، ایدهٔ خداوند نیز پیچیده‌تر و متکامل‌تر شده است. پیامبران، عارفان و فیلسوفان مشخصاً ۳ روش عمده برای شناخت و آشنائی با خداوند معرفی‌ کرده‌اند. در این گفتگو به بررسی ادراکات و تصورات آدمیان از خداوند می‌پردازیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.