بایگانی برای دسته ’ اجتماعيات ‘

نظریهٔ جدائی دین از دولت (۱)

بدست • 26 آگوست 2012 • دسته: اجتماعيات٬پرتو نور

(این برنامه بخش دوم مبحث دین و سیاست است). پرتو نور برنامه شماره ۵۷۲. یکی‌ از نظریات مهم در علم سیاست مدرن “جدائی نهاد دینی از نهاد سیاسی” است، که به Seperation of Church and State معروف است. این نظریه بر آمده از تجربه اروپا در یک تاریخ ۲۰۰۰ ساله است. در این تاریخ بلند، […]اسلام و سیاست

بدست • 3 می 2011 • دسته: اجتماعيات٬دين شناسى٬پرتو نور

از سلسله برنامه‌هاى پرتو نور، شماره ۵۷۱ (این برنامه بخش اول مبحث دین و سیاست است). پرتو نور برنامه شماره ۵۷۱. دین و سیاست تاریخاً دو حوزه مهم در زندگانی‌ بشر بوده اند. این دو حوزه بطور ماهوی از یکدیگر استقلال دارند و علائق شان بر یکدیگر منطبق نیست. اما در عین حال انسان یک […]سخنرانى جامعه مدرن و نابسامانى‌هاى آن

بدست • 9 فوریه 2011 • دسته: اجتماعيات٬سخنرانى‌ها

موضوع سخنرانى: جامعه مدرن و نابسامانى‌هاى آن

مدت سخنرانى: ۷۹ دقیقه

حجم سخنرانى: ۱۹ مگ

زمان سخنرانى: ۲۰۰۸سخنرانى معنویت گرائى و جهان مدرن

بدست • 9 فوریه 2011 • دسته: اجتماعيات٬سخنرانى‌ها

موضوع سخنرانى: معنویت گرائى و جهان مدرن

مدت سخنرانى: ۷۷ دقیقه

حجم سخنرانى: ۱۹ مگ

زمان سخنرانى: ۲۰۰۸