بایگانی برای دسته ’ اجتماعيات ‘

اسلام و سیاست

بدست • ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ • دسته: اجتماعيات٬دين شناسى٬پرتو نور

از سلسله برنامه‌هاى پرتو نور، شماره ۵۷۱ (این برنامه بخش اول مبحث دین و سیاست است). پرتو نور برنامه شماره ۵۷۱. دین و سیاست تاریخاً دو حوزه مهم در زندگانی‌ بشر بوده اند. این دو حوزه بطور ماهوی از یکدیگر استقلال دارند و علائق شان بر یکدیگر منطبق نیست. اما در عین حال انسان یک […]سخنرانى جامعه مدرن و نابسامانى‌هاى آن

بدست • ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ • دسته: اجتماعيات٬سخنرانى‌ها

موضوع سخنرانى: جامعه مدرن و نابسامانى‌هاى آن

مدت سخنرانى: ۷۹ دقیقه

حجم سخنرانى: ۱۹ مگ

زمان سخنرانى: ۲۰۰۸سخنرانى معنویت گرائى و جهان مدرن

بدست • ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ • دسته: اجتماعيات٬سخنرانى‌ها

موضوع سخنرانى: معنویت گرائى و جهان مدرن

مدت سخنرانى: ۷۷ دقیقه

حجم سخنرانى: ۱۹ مگ

زمان سخنرانى: ۲۰۰۸