نظریهٔ جدائی دین از دولت (۱)

بدست • 26 آگوست 2012 • دسته: اجتماعيات٬ پرتو نور

(این برنامه بخش دوم مبحث دین و سیاست است). پرتو نور برنامه شماره ۵۷۲. یکی‌ از نظریات مهم در علم سیاست مدرن “جدائی نهاد دینی از نهاد سیاسی” است، که به Seperation of Church and State معروف است. این نظریه بر آمده از تجربه اروپا در یک تاریخ ۲۰۰۰ ساله است. در این تاریخ بلند، نهاد دینی (کلیسا) و نهاد سیاسی (حکومت) دو نهاد پر قدرت و صاحب نفوذ بوده‌اند که با یکدیگر تعامل داشته اند، اما نحوه ارتباط این دو نهاد یکسان و یکنواخت نبوده است. در تاریخ سیاسی اروپا، ۳ دوره مشخص در تعامل کلیسا و حکومت قابل شناسائی است. در این برنامه به تشریح دوره اول که از زمان تولد عیسی مسیح تا سال ۳۹۵ میلادی (سقوط امپراطوری روم) ادامه داشت و نهاد دینی از حکومت جدا بود میپردازیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.