اخلاق و عرفان (۹) فضیلتِ رحمت

بدست • 30 می 2024 • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۲۰۶۱. “رحمت” (Compassion) نوعی احساس است که هنگام دیدنِ رنج و دردِ فردِ دیگری عارض میشود، و صاحبِ آن احساس را وادار می‌کند که در رفعِ رنج و دردِ فردِ نیازمند بکوشد. “رحمت” مهمترین گام / تحول در فرایندِ تکاملِ معنوی بشر در عصر “Axial” بود. در این عصر که مصادف بود با کشف آهن و ورودِ آن به عرصه نظامی، جنگ و خونریزی در سطح جهان به طور بی‌ سابقه‌ای افزایش یافت. حکیمان و آموزگاران معنوی راه‌حل را در رحمت و شفقت‌ورزی یافتند. و همین کشف، موجب یک تحول بنیادین در ماهیت و رسالتِ ادیان جهانی‌ شد. این تحول، مرکزِ ثقلِ دین را از مراسمِ مذهبی‌ و شعائر به رحمت تغییر داد؛ بگونه‌ای که مهمترین کارکردِ اخلاقی‌ِ دین، ترغیبِ آدمیان به رحمت‌ورزی است. در این برنامه به بررسی تاریخچه ورودِ رحمت در معنویت بشری، رحمت در آئین اسلام، و پاره‌ای نمونه‌های عملی‌ِ رحمت برای زندگی‌ روزمره می‌‌پردازیم.

https://

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.