در آستانه رمضان

بدست • 19 می 2017 • دسته: دين شناسى٬ پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۴۷۳. مسلمانان رمضان را ماه مبارک می‌نامند. مبارکی رمضان بواسطه برکات معنوی‌ای است که در این ماه میتواند نسیب روزه دار مؤمن بشود. البته کسب این برکات در گرو این است که فرد از اجرای مکانیکی احکام و فرائض شرعی رمضان فراتر برود، و عمیقا با فلسفه بنیادین آن فرائض آشنا باشد، و بدنبال رسیدن به گوهر و جوهر آنها باشد. در این برنامه به تشریح اجمالی‌ پاره‌ای از برکات معنوی رمضان می‌‌پردازیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.