نظریهٔ جدائی دین از دولت (۲)

بدست • 2 سپتامبر 2012 • دسته: اجتماعيات٬ پرتو نور

(این برنامه بخش سوم مبحث دین و سیاست است). پرتو نور برنامه شماره ۵۷۳. تاریخ سیاسی اروپا در ۲۰۰۰ سال گذشته را به ۳ دوره میتوان تقسیم کرد. دوره ۴۰۰ سال اولیه که در آن نهاد دینی از حکومت در امپراطوری روم جدا بودند (و در برنامه پیشین بررسی کردیم). دوره دوم ۱۰۰۰ سال بطول انجامید و به قرون وسطی معروف است، و در آن حکومت تحت سیطره کلیسا بود. در این دوران اروپا حکومت دینی را تجربه کرد، تجربه‌ای که بسیار سخت بود و به از رشدماندگی فرهنگی‌، علمی‌ ، اقتصادی و سیاسی انجامید. دوره سوم که از قرون ۱۵ و ۱۶ میلادی آغاز شد، دوران حکومت دمکراتیک مدرن است که بر جدائی نهاد دینی از حکومت استوار است. در این برنامه به تشریح دوره دوم و سوم در تعامل نهاد دینی و حکومت میپردازیم. و میپرسیم که آیا مسلمانان میتوانند نظریه سیاسی مدرن جدائی دین از حکومت را بپذیرند؟

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.