روزه عوام و روزه خواص

بدست • 23 مارس 2023 • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۱۸۶۲. روزه رمضان یکی‌ از فرائض شرعی در اسلام است.  روزه (صوم / صیام) در اصل یعنی‌ امساک کردن و خودداری کردن از عمل. اما متعلَقِ امساک میتواند امور گوناگونی باشد. از همین رو بسته به اینکه فردِ روزه‌دار از چه چیزی امساک می‌‌کند، روزه او محتوای ویژه‌ای پیدا می‌‌کند. لذا همگان حَظِّ واحد و نصیبِ یکسانی از روزه‌داری نمی‌‌برند. ابوحامد محمد غزالی‌ ۳ نوع / درجه برای روزه معرفی‌ کرده است: روزه عوام، روزه خواص، روزه خاص الخاص. در روزه عوام، از خوردن و اشامیدن و تَمتُعِ جنسی‌ پرهیز می‌‌شود. در روزه خواص، زبان و چشم و گوش و دست و پا نیز روزه می‌‌گیرند. و در روزه خاص الخاص، دل نیز به این مجموعه اضافه میشود و روزه می‌گیرد. در این برنامه به تشریح اَصناف و درجاتِ روزه می‌‌پردازیم.

 

https://

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.