معنا و هدف زندگی‌ چیست؟

بدست • 22 فوریه 2023 • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۱۹۶۰. ما آدمیان در هر مقطع از زندگیمان هدفی را دنبال می‌کنیم (کسبِ مدرکِ تحصیلی‌، یافتنِ شغل مناسب، تشکیلِ خانواده…) که همگی‌ نیکو و مهم هستند. حکیمان و عارفان ما می‌‌گویند که آدمی می‌‌بایست غایتِ برتری داشته باشد که سایه‌اش بر اهدافِ مقطعی او گسترده باشد. لذا هر انسانِ خردمندی باید به این پرسش پاسخ دهد: غایتِ زندگی‌ برای من چیست؟ این پاسخ، سمت و سوی زندگی‌ او را تعیینِ خواهد کرد. مکاتبِ فلسفی‌ و معنوی پاسخ‌های گوناگونی به این پرسش می‌‌دهند. قرآن کریم نیز در قصه خلقتِ آدم به این پرسش پاسخ می‌‌دهد؛ و به ما می‌‌گوید که از منظرِ الهی، آدمیزاده در روی زمین چکاره است؟ چه می‌‌بایست بکند؟ و چه غایتی در زندگی‌ داشته باشد؟ در این برنامه به شرح این موضوع می‌‌پردازیم.

 

https://

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.