عدالت به روایتِ قرآن

بدست • 18 می 2022 • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۱۸۶۱. عدالت یکی‌ از فضیلتهای اخلاقی‌ برجسته در همهٔ فرهنگهای بشری است. این فضیلت ریشه در نیازهای اساسی‌ نوع بشر دارد، همچون تعادل و توازن، صلح و امنیت. از همین رو قرآن کریم عدالت را یکی‌ از محورهای بعثتِ پیامبران معرفی‌ می‌‌کند. اما شوربختانه عدالت در بینِ مسلمانان مَغفول و مَهجور است، و کمترین نقشی‌ در ساختارِ حقیقی‌ و حقوقی جوامعِ اسلامی ندارد. عدالت آبشخور‌هایی دارد، و با پاره‌ای فضایلِ دیگر ارتباطِ تنگاتنگ دارد، منجمله صدق، حق و میزان. لذا عدالت مورد نظر قرآن نسبتی با صدق، نسبتی با حق، و نسبتی با استفاده از میزان برای داوری دارد. در این برنامه به بررسی آبشخورها و برخی‌ مصادیقِ عدالت در قرآن کریم می‌‌پردازیم.

https://

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.