عرفان و کاربُرد آن در زندگی‌

بدست • 28 فوریه 2021 • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۱۶۶۳. در سالهای اخیر به موازات کاهش علاقمندی به دین فقاهتی در جامعه ما، اقبال به عرفان گسترش یافته است. امّا ادغامِ سلوکِ عرفانی با زیستِ مُدرن به آسانی میسر نیست. این برنامه گفتگویی است پیرامون کاربُردِ عرفان کلاسیک (دینی) در زندگی‌، و به این پرسش‌ها می‌‌پردازیم: ۱) عرفان چیست؟ ۲) عرفان دینی و عرفان منهای دین ۳) یک فرد چگونه عارف می‌‌شود؟ ۴) آیا عارفان مشهور ما شغلِ حرفه‌ای داشتند و برای امرار معاش کار می‌‌کردند؟ ۵) آیا برای سلوکِ عرفانی حاجت به مُراد و مُرشد است؟ ۶) آیا عرفان لزوما به “خود-مشغولی‌” و گریز از مسٔولیت‌های اجتماعی می‌‌انجامد؟

 

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.