نامهای زیبای خداوند

بدست • 22 ژوئن 2020 • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۱۶۶۰. اسماء الهی (نامهای خداوند) یکی‌ از مقولات مهم در خدا‌شناسی‌ ابراهیمی است. بنابر قرآن کریم، هیچ چیز در این عالم مِثلِ خدا نیست. او بی‌ چون و بی‌ مثال است. از همین رو ذاتِ خداوند قابل کشف و شناخت نیست. به قول مولانا: زین وصیت کرد ما را مصطفی بحث کم جوئید در ذاتِ خدا. هرچند ذاتِ باری بر همگان پوشیده است، اما خداوند از طریق دیگری خود را آشکار کرده است: تجّلی‌. ما فقط از طریق تجلیاتِ خداوند میتوانیم از او خبر بگیریم، و دریابیم که او در عالم چه کرده و می‌کند. هر اسم خداوند (همچون قادر، رحمان، کریم، هادی) بیانگر یک تجّلی‌ و ظهور آن بی‌ مِثلِ و بی‌ مثال در این عالم است. هر نام خداوند بسان پنجره‌ای است که بر روی او گشوده میشود، و قدری از خداوند را بر ما آشکار می‌کند. در این برنامه به بررسی فلسفهٔ اسماء الهی از منظرِ عارفان مسلمان می‌‌پردازیم.

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.