بایگانی برای دسته ’ تشيع ‘

سخنرانى امام حسین (ع) و ما

بدست • 9 فوریه 2011 • دسته: تشيع٬سخنرانى‌ها

موضوع سخنرانى: سخنرانى امام حسین (ع) و ما

مدت سخنرانى: ۷۲ دقیقه

حجم سخنرانى: ۱۸ مگ

زمان سخنرانى: ۲۰۰۸سخنرانى مهدى، عدالت گستر جهانى موعود

بدست • 8 فوریه 2011 • دسته: تشيع٬سخنرانى‌ها

موضوع سخنرانى: مهدى، عدالت گشتر جهانى موعود

مدت سخنرانى: ۷۲ دقیقه

حجم سخنرانى: ۱۸ مگ

زمان سخنرانى: ۲۰۰۷سخنرانى نگاهى به مهدویت

بدست • 8 فوریه 2011 • دسته: تشيع٬سخنرانى‌ها

موضوع سخنرانى: امام على، اسوه صبورى و دادگرى

مدت سخنرانى: ۶۲ دقیقه

حجم سخنرانى: ۱۵ مگ

زمان سخنرانى: ۲۰۰۷سخنرانى امام على، اسوه صبورى و دادگرى

بدست • 8 فوریه 2011 • دسته: تشيع٬سخنرانى‌ها

موضوع سخنرانى: امام على، اسوه صبورى و دادگرى

مدت سخنرانى: ۷۹ دقیقه

حجم سخنرانى: ۲۰ مگسخنرانى عاشورا و تاریخ طبیعى دین اسلام

بدست • 3 فوریه 2011 • دسته: تشيع٬سخنرانى‌ها

موضوع سخنرانى: عاشورا و تاریخ طبیعى دین اسلام

مدت سخنرانى: ۷۸ دقیقه

حجم سخنرانى: ۱۸ مگ

زمان سخنرانى: ۲۰۰۷

براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید: