هجرت معنوى

بدست • 30 آگوست 2013 • دسته: سخنرانى‌ها٬ عرفان

“سفر نفس” یکی‌ از موضوعات مهم در عرفان اسلامی است. این سفر در جغرافیا نیست، رفتن از شهری به شهر دیگری نیست، بلکه یک سفر درونی‌ و باطنی است، از یک حالت وجودی به حالت دیگری در آمدن است: از خودپرستی به خداپرستی ، از خود‌محوری به حقٔ‌محوری. با ترک منیّت و خود‌محوری، مرکز ثقل زندگی‌ آدمی دگرگون میشود، آدمی پوست می‌‌اندازد، تغییر هویت و شخصیت میدهد.
صوفیان مسلمان در زمینه “سفر نفس” و “مراتب نفس” تئوری‌های ارزشمندی دارند، و غالباً معتقدند که نفس آدمی ۷ مرتبه دارد. یا به تمثیل، نردبان “کمال” ۷ پله دارد. پایه نردبان در اسفل السافلین است (منیّت بی‌ حدّ و حصر) و تا اعلا علیین (فنای در حقٔ) بالا می‌‌رود. نفس آدمی روی هر پله‌ای که باشد، شخصیت فرد ویژه‌گیهای متناسب با آن پله خواهد داشت. هر کدام از ما در هر مقطعی از زندگی روی یکی‌ از این پله‌ها می‌‌ایستیم. روی این نردبان کمال هم می‌توان بالا رفت هم پایین.
در این سخنرانی به تشریح مراتب نفس، که بخشی از دستگاه روانشناسی‌ تصوف اسلامی است، می‌پردازیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.