نیایش‌های عارفانه

بدست • ۲ دی ۱۳۹۶ • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۴۷۰. نیایش (دعا) یکی‌ از ارکان حیات دینی و ایمانی است. نیایش یک نیاز مهم انسانی‌ است، و این نیاز ریشه در ساختمان وجودی و خلقتی انسان دارد. به تصریح قرآن کریم، خداوند از “روح” خود در گًل وجود آدم دمید، یادگاری و عنصری از خودش را در او قرار داد. و همین باعث میشود که آدمیان همواره “به او روی بیاورند”، گاه و بیگاه او را “بخوانند”. نیایش، خواندن و سخن گفتن باخداوند است. نیایش زبان رسمی‌ (فی‌المثل عربی‌) ندارد، هر کس با هر زبانی‌ که مانوس است، خدواند را می‌‌خواند. در این برنامه، پاره‌ای از نیایش‌های دلنشین و روح‌پرور که در متون دینی و عرفانی موجود است را طرح می‌کنیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.