پالایش نفس

بدست • 31 می 2018 • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۴۷۴. “پالایش (تزکیه) نفس” در سلوک معنوی و تربیت اخلاقی نقش بسیار مهمی‌ ایفا می‌کند، و از همین رو بسیار مورد تأکید پیشوایان دین است. ما آدمیان یک وجه و ساحت درونی‌ داریم که از آن با تعابیری همچون ضمیر، دل یا وجدان یاد میشود. این ساحت درونی‌ و باطنی میتواند گرد و غبار بگیرد و آلوده گردد. آلودگی درونی‌ به اشکال گوناگونی خود را ظاهر می‌کند: به شکل افسردگی و دل مردگی ، و همیطور به شکل زشتی‌های اخلاقی همچون کینه توزی، بخل و حسد. این ناپاکی‌ها و زشتیها با سرشت آدمی بیگانه اند. اما اگر این بیگانه‌ها به خانه درون آدمی وارد شوند و جا خوش کنند، بمرور زمان پاره ای از وجود او میشوند، و همچون سرطانی، روان و شخیصت او را بیمار میکنند. در این برنامه به بررسی این سوالات میپردازیم: معنای پالایش نفس چیست؟ چرا پالایش نفس اهمیت دارد و فوائد آن چیست؟

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.