اسلام و دمکراسی

بدست • 24 اکتبر 2012 • دسته: اجتماعيات٬ دين شناسى٬ پرتو نور

(این برنامه بخش هشتم مبحث دین و سیاست است). پرتو نور برنامه شماره ۵۷۹. بنابر رأی نو گرایان مسلمان، حکومت یک امر عرفی است نه دینی. از همین رو اسلام هیچ نظام حکومتی مشخصی‌ برای پیروانش پیشبینی‌ نکرده است، و تدبیر آنرا به عقل و عرف زمانه واگذار کرده است. مسلمانان امروزه با دو گزینهٔ مواجه هستند: استبداد و دمکراسی. اسلام از بیخ وبن با استبداد مخالف است، اما دمکراسی با مجموعه آموزش‌های اسلام سازگار است. از همین رو در عصر حاضر، دمکراسی بهترین گزینهٔ و نظام حکومتی برای مسلمانان است. در این برنامه به بررسی استلالات نو گرایان مسلمان در سازگاری دمکراسی با اسلام می‌‌پردازیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.