در مدرسه مولانا: آدمیتی طلب کن

بدست • ۲۱ دی ۱۳۹۶ • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۶۶۱.
مولانا آموزش می‌‌دهد که “آدمیتی طلب کن که مقصود این است. باقی‌ دراز کشیدن است”. والاترین طلب در زندگی، انسانیت است. گرانقدرترین گوهر، انسانیت است. در این سخنرانی‌، دیدگاه مولانا درباره انسانیت بررسی میشود. انسانیت چیست؟ چه آفاتی انسانیت را تهدید می‌‌کنند؟ چگونه می‌توان انسانیت خود را حفظ کرد؟ چه چیز‌هایی برای انسانیت در حکم غذا هستند و آنرا تقویت می‌‌کنند؟ در این برنامه به بررسی این پرسش ها در نگاه مولانا می‌‌پردازیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.