توحید و اربابان زمینی‌

بدست • 10 نوامبر 2016 • دسته: دين شناسى٬ پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۶۷۶ (این برنامه بخش سوم مبحث توحید و شرک است). بنا بر تلقی توحیدی، چون تنها خداوند ربّ مردم (ناس) است، هیچ فردی ارباب فرد دیگری نمیتواند باشد (که این شرک است). انسان موحد نه اربابی می‌کند، و نه اربابی هیچ انسان دیگری را می‌‌پذیرد. نه ستم می‌‌کند و نه ستم می‌‌پذیرد. لذا توحید، انسان را از بند سلطه گری آزاد می‌‌کند. هنگامیکه سلطه گری نبود، ستمگری و نزاع و کشمکش هم از میان میرود. در این برنامه به بررسی توحید و شرک در عرصهٔ “قدرت” و سیاست از نگاه قرآن کریم می‌‌پردازیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.