توحید و پرستش

بدست • 22 اکتبر 2016 • دسته: دين شناسى٬ پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۶۷۴ (این برنامه بخش اول مبحث توحید و شرک است). پرستش نیاز ذاتی انسان است. این نیاز در همه انسانها به درجات وجود دارد. اختلاف در موضوع پرستش است. انسانها چیزهای مختلفی‌ را می‌‌پرستند که هم و غم آنها در زندگی‌ روزمرّه میشود. در این برنامه به اشکال مختلف پرستش (بت، خود، خدواند) و پیامد‌های روانی‌ و رفتاری آنها می‌‌پردازیم، و مشخصا پرستش توحیدی و شرک الود را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.