هدفِ خداوند از خلقتِ جهان چه بود؟

بدست • 2 فوریه 2023 • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۱۸۶۵. یکی‌ از پرسش‌های کهن در حوزه خداشناسی این است که خداوند از خلقتِ جهان و آدمیان چه هدفی‌ داشت؟ پاسخ‌های گوناگونی به این پرسش داده شده است. اما در غالبِ پاسخ‌ها مفروض گرفته شده که خداوند از خلقت، غَرض و منظور داشته است، چون ما آدمیان در آفرینش‌های علمی‌ و هنری و صنعتی خود، هدف داریم. حکیمانِ اِشراقی و عارفان ما معتقدند که ما نباید خداوند را قیاس به خودمان بکنیم، بلکه باید خلقتِ جهان را بگونه‌ای فهم کنیم که از انسان‌وارگی تُهی باشد. در این برنامه به بررسی این دیدگاهِ بدیل پیرامون خلقتِ جهان می‌‌پردازیم.

 

https://

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.