فلسفه دعا

بدست • 1 جولای 2022 • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۱۸۶۳. دعا یکی‌ از ذاتیات دین است، و در سایرِ شاخه‌های معرفتِ بشری از آن سخنی نیست. دعا برای فیلسوفانِ خداباوری همچون کانت، اسپینوزا و ابن سینا معنای مُحَصَلی ندارد؛ چون بنا بر رأی آنها، دعا یعنی‌ تغییرِ نظر و اراده خداوند، در حالی‌ که تغییر در خداوند راه ندارد. تغییر مُتضمنِ نقص است، و خداوند نقص ندارد. حقیقتا اگر پیامبران نبودند، ما چیزی بنامِ دعا نداشتیم. در این برنامه به بررسی این مفهوم بنیادین و آموزه محوری در دین می‌‌پردازیم: دعا یعنی‌ چه؟ چرا باید دعا کرد؟ در دعا چه باید خواست؟

 

https://

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.