نفس بهشتی‌

بدست • 16 ژوئن 2019 • دسته: سخنرانى‌ها٬ عرفان

از دیدگاه عارفان مسلمان بهشت و جهنم فقط یک خبر از آینده نیست که پیامبران آورده‌اند، بلکه ایندو صفت نفس (روح و جان) آدمی نیز هستند. به یک معنا بهشت و جهنم در درون ما قائم می‌‌شوند و صورت می‌‌پذیرند. لذا نفس بهشتی‌ داریم و نفس جهنمی. حقیقتِ بهشت صلح است، و حقیقتِ جهنم نزاع و تخاصم. هر جا نزاع و کشمکش باشد، شعله‌ای از جهنم آنجاست. و هر جا آرامش و صفا و دوستی‌ باشد، رایحه‌ای از بهشت در آنجاست. هر کس درونش پر از کینه و دشمنی و تنش است، نفس جهنمی دارد. و آنکس که درونش آرام و مصّفا و معطر است، نفس بهشتی دارد. در این سخنرانی به تشریح مفهوم نفس بهشتی‌ از دیدگاه عارفان مسلمان می‌‌پردازیم، و ۶ نشانه نفس بهشتی‌ را بررسی می‌‌کنیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.