محمد پیامبر صلح (۲)

بدست • 4 می 2019 • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۱۵۶۳. در بخش اول به معرفی‌ کتاب “محمد پیامبر صلح در میانه نبرد امپراطوریها” (Muhammad, Prophet of Peace Amid the Clash of Empires) نوشته پرفسور حوان کول (Juan Cole) استاد تاریخ دانشگاه میشیگان پرداختیم. اندیشه صلح در قرآن در یک فرایند ۲۳ ساله وحی تکوین یافت. در ۱۳ سال ابتدای بعثت پیامبر، اندیشه صلح در قرآن مضمونی فردی داشت. اما رفته رفته یک بعد اجتماعی نیز پیدا کرد. همانگونه که آیات قرآن بوضوح گزارش میکنند، در مکّه (قبل از بعثت) محمد آموزگار صلح اجتماعی و خواستار همزیستی مسالمت آمیز همه گرایشات دینی بود. پس از اینکه اشراف بت پرست مکّه محمد را مجبور به ترک دیار و هجرت به مدینه کردند، آنها به آزار و تعرض به او و پیروانش ادامه دادند، و سرانجام به تهاجم نظامی برای نابودی محمد روی آوردند. در چنین فضائی اولین آیات پیکار نازل شد. در این برنامه به تشریح پژوهش پروفسور کول پیرامون دیدگاه قرآن درباره جنگ و صلح می‌‌پردازیم.

 

https://

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.