اخلاق و عرفان (۱): تقوا

بدست • 28 مارس 2019 • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۱۵۶۰. تقوا (خویشتنداری) شالوده عمارت اخلاق در اسلام است. تقوا فضیلتی در کنار سایر فضایل اخلاقی نیست، بلکه متکای همه فضایل است. بنا بر قرآن کریم، معیار سنجش آدمیان در نزد خدا تقواست، به گونه‌ای که هر کس تقوای بیشتری داشته باشد، در چشم خدا عزیزتر است، یعنی‌ ظرفیت بیشتری برای تجلی خدا دارد. پیام مهم این حکمت اینست که وقتی می‌‌خواهید مرتبه و منزلت خود را بسنجید، به مدرک و مرکب و مسکن و مال خود نگاه نکنید. به رنگ پوست و تبار و ملیت خود نظر نکنید. اینها هیچ کدام میزان خداپسندی برای خود‌سنجی نیستند. میزان خداپسند تقواست. بر خلاف تصور رایج، تقوا ناظر به محتوای شخصیت آدمی است نه داشتن مشتی عقاید دینی و یا انبانی از اعمال عبادی و پیرایه‌های شرعی. در این برنامه به بررسی این موضوعات می‌‌پردازیم: ۱) تقوا چیست؟ ۲) تقوا چه فایده و سودی دارد؟ ۳) نسبت تقوا و زهد چیست ۴) آیا فقط یک مسلمان میتواند با تقوا باشد، یا اینکه یک غیر مسلمان و حتی غیر دیندار هم میتواند متقی باشد؟

 

https://

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.