تاریخچه غلو در شیعه

بدست • 13 آگوست 2018 • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۱۳۶۸. در طول ۱۴۰۰ سال گذشته اندیشه شیعی دستخوش تغییرات و تحولات دامنه‌داری شده است، بطوریکه میتوان شیعه متقدم اولیه را کیفا متفاوت با شیعه متاخر امروزین دانست. کثیری از اعتقادات شیعی که بین مردم رواج دارد و روحانیون بعضا آنها را تائید و ترویج میکنند، با اسلام سازگاری ندارد (و موجب وهن خاندان پیامبر است). بزرگترین آفتی که تدریجا بر درخت تشیع نشست، آفت “غلو” و گزافه‌گویی درباره امامان است. در این برنامه به بررسی رخنه غلو در اندیشه شیعی می‌‌پردازیم.

https://

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.