خداوند در آینه عارفان (۲)

بدست • 17 مارس 2017 • دسته: عرفان٬ پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۱۲۶۸. بنا بر تصور عارفان، خداوند در تار و پود این عالم تنیده است، به نحوی که هیچ نقطهٔ‌ای در این عالم عاری و تهی از خداوند نیست. خداوند نه مستقل از این عالم است و نه اضافه بر آن، بلکه این عالم عین ظهور اوست. حضور خداوند بقدری شدید و فراگیر است که غالب آدمیان از او غافلند، همانگونه که ماهی‌ در آب غوطه‌ورست و در عین حال غافل از آب. به تعبیر محی الدین عربی‌، فاصله ما با خداوند فاصله مکانی – زمانی‌ نیست، بلکه فاصله علمی‌ است (از جنس آگاهی‌ است). ما نمی‌‌دانیم که با او هستیم. از همین روست که مرتبا باید به ما تذکر بدهند که بین شما و خدا فاصله‌ای نیست (از همین رو بنا بر قرآن کریم، “ذکر” و “یادآوری” یکی‌ از ارکان رسالت پیامبران است). اگر وجود آدمی در وضعیت ویژه‌ای قرار بگیرد، نسبت به حضور خداوند آگاه میشود، و به تعبیر عارفان، خداوند بر او ظاهر میشود و تجلی‌ پیدا می‌‌کند. در این برنامه کاوش پیرامون خدای عارفان را دنبال می‌کنیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.