خداوند در آینه قرآن

بدست • 6 فوریه 2017 • دسته: دين شناسى٬ عرفان٬ پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۱۲۶۶.”خدا” (الله) کانونی‌ترین مفهوم در قرآن کریم است. پرسش مهم این است که خدای قرآنی کیست؟ قرآن چه تصویر و تصوری از خدا عرضه می‌کند؟ قرآن یک متن فلسفی‌ نیست که بطور منظم و سیستماتیک به به تجزیه و تحلیل مفهوم “خدا” به پردازد، از همین رو باید آیات پراکنده را در کنار هم نشانید و خدای قرآنی را شناخت. در قرآن دو تصور متضاد (نه‌ متناقض) از خدا وجود دارد: ۱) تصور تشبیهی. در این تصور، خدا شباهت‌های زیادی با انسان دارد (که فیلسوفان دین آن را “خدای انسان‌وار” می‌‌نامند). ۲) تصور تنزیهی. این قبیل آیات متذکر می‌شوند که آن تصور تشبیهی صرفاً برای تقریب به ذهن است (تا خدا در فاهمه آدمیان جا بگیرد و با او آشنا شوند، نه اینکه آن تصور انسان‌وار بر ذات متعالی او منطبق باشد). در این برنامه به بررسی خداشناسی قرآنی می‌‌پردازیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.