خداوند در آینه عارفان

بدست • 12 آگوست 2016 • دسته: سخنرانى‌ها٬ عرفان

عارفان مسلمان معتقدند که خداوند را از طریق متعارف نمیتوان شناخت، یعنی‌ از طریق حسی که عالمان تجریبی میروند، و یا از طریق استدلالی – برهانی که فیلسوفان میروند. خداوند همچون نهنگ بزرگی‌ است که در هیچ تور مفهومی‌ و ادراکی جای نمیگیرد. ما آدمیان نمیتوانیم خداوند را به تور فاهمه خودمان بیندازیم و او را صید کنیم. پس چه باید بکنیم؟ مولانا می‌گوید:
تو مگر آیی و صید او شوی دام بگذاری، به دام او روی.
ما نمیتوانیم خداوند را صید کنیم، بلکه باید برویم و صید او بشویم. یعنی‌ خودمان را چنان آماده و آراسته بکنیم که مورد عنایت او قرار بگیریم. تا او خود را به ما بنمایاند و ظاهر کند. در این سخنرانی به تشریح پاره‌ای از آرا عارفان مسلمان بویژه مولانا درباره خداوند می‌پردازیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.