مسلمان پیامبر‌پسند در عصر جدید

بدست • 22 می 2016 • دسته: دين شناسى٬ سخنرانى‌ها

در قرآن کریم آیه‌ای در ارتباط با “راه پیامبر” وجود دارد که بسیار تأمل بر‌انگیز است. این آیه در حقیقت فرمان الهی به پیامبر است: “بگو! اگر به خداوند عشق می‌‌ورزید، بدنبال من آئید”. راه پیامبر چه بود؟ او میخواست پیروانش را به چه مقصدی برساند؟ او پیروانش را به چه امری فرا خواند؟ از آنها چه انتظارات و توقعاتی داشت؟ پس از رحلت پیامبر، این پرسش‌های فربه گریبان مسلمانان را گرفت، اما آنها پاسخ‌های واحدی به این پرسش‌ها نداشته‌اند. در این سخنرانی به طرح و بررسی پاره‌ای از دیدگاه‌های مسلمانان در این زمینه می‌پردازیم، تا بفهمیم مسلمانی که پیامبر در عصر جدید می‌‌پسندد، چه تیپ انسانی‌ هست.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.