نو‌اندیشی‌ دینی (۲)

بدست • ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۱۲۶۳. در ادامه گفتگو دربارهٔ نو‌اندیشی‌ در جهان اسلام به طرح و بررسی این پرسش‌ها می‌‌پردازیم: ۱) آیا نو‌اندیشان، اسلام را ناقص میدانند و بدنبال ساختن یک دین جدید همچون بهائیت هستند؟ ۲) نسبت نو‌اندیشان دینی با اصلاح‌طلبان در جامعه‌ سیاسی ایران امروز چیست؟ ۳) آیا نو‌اندیشی‌ دینی در جوامع گوناگون هیچگاه در پیشرفت فرهنگ و معییشت توفیق عملی‌ داشته است؟ آیا اصلاح دینی پروتستان عامل توسعه علمی‌، اقتصادی و سیاسی در اروپای بعد از قرون وسطی بود؟ ۴) چرا نو‌اندیشان دینی نتوانستند بعد از انقلاب ۱۳۵۷ جامعه ایران را با خود همراه کنند؟ ۵) چگونه میتوان نهضت اصلاح دینی در جهان اسلام را بالنده‌تر و موفقتر کرد؟

https://

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.