نو‌اندیشی‌ دینی (۱)

بدست • ۱ شهریور ۱۳۹۶ • دسته: پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۱۲۶۲. نو‌اندیشی‌ دینی یک جریان فکری – فرهنگی‌ است که حدود ۱۵۰ سال قدمت دارد. شاکله این جریان فکری، اصلاح اندیشه دینی در اسلام است. حاملان و قائلان این جریان معتقدند که از رشدمانده‌گی‌ جوامع اسلامی ریشه‌های فرهنگی‌ و فکری دارد. مسلمانان، ابتکار و خلاقیت و نو‌آوری فکریشان را از دست داده‌اند، و دلخوش به میراث فکری گذشتگان هستند. استعمار و سلطه غربیان را مسئول عقب‌مانده‌گی‌ خود دانستن، آب در هاون کوبیدن است. تا هنگامیکه فکر دینی مسلمانان تحول نیابد، تحولات پایدار اقتصادی و سیاسی امکان پذیر نیست. در این برنامه به گفتگو در این زمینه می‌پردازیم: ۱) تاریخچه نو‌اندیشی‌ و اصلاح فکر دینی در بین مسلمانان ۲) آیا نو‌اندیشی‌ دینی اختصاص به ایران دارد یا در سایر کشورهای مسلمان نیز مطرح است؟ ۳) اصول اساسی‌ نو‌اندیشی‌ دینی کدام است؟ ۴) مخالفان نو‌ادیشی چه کسانی هستند و به چه دلیل با آن مخالفت میکنند؟

https://

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.