نسل امروز و معنویت بدون مذهب (۱)

بدست • 4 فوریه 2016 • دسته: دين شناسى٬ پرتو نور

پرتو نور برنامه شماره ۱۱۶۹. جوامع مدرن شاهد گسترش یک گرایش معنوی جدید بویژه در میان جوانان هستند که آنرا “معنویت بدون مذهب” می‌‌نامند. بسیاری از جوانان امروز که از دین سنتی سر خورده‌اند، خود را “معنوی ولی‌ نه مذهبی‌” می‌‌خوانند. آنها معتقدند که برای برخورداری از یک زندگی‌ معنوی و اخلاقی، نیازی نیست که از هیچ دین رسمی‌ و سنتی (همچون اسلام و مسیحیت) پیروی کرد. “معنوی ولی‌ نه مذهبی‌ ها” معتقدند که ادیان موجود کارکرد معنوی و اخلاقی ندارند، چرا که دغدغه‌شان مسائل قشری و ظاهری همچون اعتقادات و احکام است. دین سنتی هیچ توجهی‌ به باطن دینداران و آنچه در جان و روان و شخصیت آنها می‌گذرد، ندارد. لذا جهان جدید حاجت به یک بدیل برای دین سننتی دارد که بر روی تحول معنوی و اخلاقی انسانها سرمایه‌گذاری کند. در این برنامه به تشریح دیدگاه و آرا “معنوی ولی‌ نه مذهبی‌ ها” می‌پردازیم و انتقادات عمده آنان به دین رسمی‌ را بررسی می‌کنیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.